Kontakt


Kontakt z Tobą jest dla nas bardzo ważny

Kontakt


Distribev Orbico Sp. z o.o.
03-877 Warszawa, ul. Utrata 4
Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000528516
NIP: 5213681831, REGON: 147493537
Kapitał zakładowy: 29 000 000,00 PLN

E: info.distribev@orbico.com

Centrum Obsługi Klienta Distribev Orbico:
+48 32 628 99 99, opcja nr 1 w menu głosowym

Czynne:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 20.00
sobota: 7:00 – 14:00